Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chợ Lách

Mã số thuế: 1300243615

Địa chỉ: Khóm 2 – Thị trấn – Huyện Chợ Lách – Bến Tre

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 05-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp