Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quang Minh

Mã số thuế: 0801100750

Địa chỉ: Thị tứ Đồng Gia – Huyện Kim Thành – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tỉnh

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan