Công Ty Cổ Phần Môi Trường Tre Xanh

Mã số thuế: 0801100736

Địa chỉ: Khu phố mới – Huyện Tứ Kỳ – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Tiêu Văn Đạt

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Xây dựng nhà các loại