Công Ty Cổ Phần Nước Sinh Hoạt Việt Hồng

Mã số thuế: 0801103141

Địa chỉ: Xóm 4 – Huyện Thanh Hà – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiêm Đông

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Khai thác, xử lý và cung cấp nước