Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nghiên Cứu Công Nghệ Việt Nam

Mã số thuế: 0801103409

Địa chỉ: Thôn Kim Trang Tây – Huyện Thanh Miện – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoan

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu