Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Thương Mại Ocean Tlb

Mã số ĐTNT

2901972156

Ngày cấp 05-03-2019 Ngày đóng MST
Tên chính thức

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Thương Mại Ocean Tlb

Tên giao dịch

Ocean Tlb Trading And Human Resource Development Joint Stock Company

Nơi đăng ký quản lý Chi cục thuế Nghệ An Điện thoại / Fax /
Địa chỉ trụ sở

Số 40 đường Nguyễn Cảnh Quế, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký nộp thuế Điện thoại / Fax /
Địa chỉ nhận thông báo thuế
QĐTL/Ngày cấp / C.Q ra quyết định
GPKD/Ngày cấp 2901972156 / 05-03-2019 Cơ quan cấp
Năm tài chính 05-03-2019 Mã số hiện thời Ngày nhận TK 05-03-2019
Ngày bắt đầu HĐ 3/5/2019 12:00:00 AM Vốn điều lệ Tổng số lao động
Cấp Chương loại khoản Hình thức h.toán PP tính thuế GTGT
Chủ sở hữu

Nguyễn Văn Tài

Địa chỉ chủ sở hữu

Tên giám đốc

Địa chỉ
Kế toán trưởng

Địa chỉ
Ngành nghề chính Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Loại thuế phải nộp
  STT Tên ngành Mã ngành
  1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
  2 Đại lý 46101
  3 Môi giới 46102
  4 Đấu giá 46103
  5 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
  6 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 78301
  7 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 78302
  8 Đại lý du lịch 79110
  9 Điều hành tua du lịch 79120
  10 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
  11 Hoạt động bảo vệ cá nhân 80100
  12 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 80200
  13 Dịch vụ điều tra 80300
  14 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 81100
  15 Vệ sinh chung nhà cửa 81210
  16 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290
  17 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 81300
  18 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 82110
  19 Giáo dục nghề nghiệp 8532
  20 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 85321
  21 Dạy nghề 85322
  22 Đào tạo cao đẳng 85410
  23 Đào tạo đại học và sau đại học 85420
  24 Giáo dục thể thao và giải trí 85510
  25 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 85520
  26 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 85590
  27 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 85600