Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Thanh Hòa

Mã số thuế: 0801103173

Địa chỉ: Thôn Thành Thịnh – Huyện Thanh Hà – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Đào Thị Tráng

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu