Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam

Mã số thuế: 0801103092

Địa chỉ: Nhân Quyền – Huyện Bình Giang – Hải Dương

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động tài chính khác