Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Chung Hd

Mã số thuế: 0801100775

Địa chỉ: Thôn Đồng Khê – Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nam

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan