Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vận Tải Hv

Mã số thuế: 0801104360

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê – Huyện Nam Sách – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác