Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Huy Hùng

Mã số thuế: 0801103208

Địa chỉ: Thôn Trung Hà – Huyện Nam Sách – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Ngọc

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất giống thuỷ sản