Công Ty TNHH Mtv Quốc Võ – Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Năng Nguyên Võ

Mã số thuế: 2001277625

Địa chỉ: Số nhà 86, Đường 19/5, Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Lệ

Ngày cấp giấy phép: 30-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 1 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu