Công Ty TNHH Mtv Thiên Bình Ba Tri

Mã số thuế: 1301052268

Địa chỉ: Một phần lô A2, CCN thị trấn – An Đức, Xã An Đức, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Bình

Ngày cấp giấy phép: 05-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 11 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Tái chế phế liệu