Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Thiên Phúc

Mã số thuế: 4101509520

Địa chỉ: Số 137 đường Hồng Lĩnh, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Khiêm

Ngày cấp giấy phép: 05-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 1 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
In ấn