Công Ty TNHH Tm Dv Vt Thanh Tùng

Mã số thuế: 0801104392

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ