Công Ty TNHH Tổng Hợp Nhân Duyên

Mã số thuế: 4101509344

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Ngày cấp giấy phép: 05-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 1 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng