Đinh Danh Thi

Mã số thuế: 0801103430

Địa chỉ: Tập thể máy xay – Thành phố Hải Dương – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Đinh Danh Thi

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác