Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Mạnh Cường

Mã số thuế: 3702677969

Địa chỉ: Thửa đất số 793, tờ bản đồ số 13, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 07-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 8 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Cơ sở lưu trú khác