Doanh Nghiệp Tư Nhân Oánh Sáu

Mã số thuế: 0801103053

Địa chỉ: Thôn Lễ Quán – Thành phố Hải Dương – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Oánh

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán buôn gạo