Đội Thi Hành án

Mã số thuế: 1300243580

Địa chỉ: Khu phố 2 – Huyện Chợ Lách – Bến Tre

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Một

Ngày cấp giấy phép: 05-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 4 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp