Nguyễn Trường Định

Mã số thuế: 0801103448

Địa chỉ: 41 Đại lộ Hồ Chí Minh – Thành phố Hải Dương – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Định

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)