Phòng Dân tộc

Mã số thuế: 5100438124

Địa chỉ: Tổ 1 TT Tam sơn – Thị trấn Tam Sơn – Huyện Quản Bạ – Hà Giang

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 26-07-2010

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác