Phòng Giáo Dục -đào tạo

Mã số thuế: 1300243573

Địa chỉ: Khóm1 – Thị Trấn – Huyện Chợ Lách – Bến Tre

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 01-01-1999

Ngày hoạt động: Khoảng 20 năm trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp