Phòng Văn Hoá Thông Tin

Mã số thuế: 1300243598

Địa chỉ: Khóm 2 – Thị Trấn – Huyện Chợ Lách – Bến Tre

Đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép: 01-01-1999

Ngày hoạt động: Khoảng 4 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp