Trần Thanh Hường

Mã số thuế: 0801103462

Địa chỉ: 47 Phạm Ngũ Lão – Thành phố Hải Dương – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hường

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh